.

Norbert Bause bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung

Kontaktdaten:

norbert.bause@web.de 

Michaela Dreses bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung                                                                    Gassenführung                                                    Stadtbefestigung                                                                 Kinderführung

Kontaktdaten:

m.dreses@web.de

Marcus Hellmann bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung                                                                   Gassenführung

Kontaktdaten:

hellmann.marcus@gmx.de

Anja Heyman bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung

Kontaktdaten:

anja.heymann@meiningsen.de

Karl-Josef Meier bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung                                               Kirchenführung                                                           Gassenführung                                                                   Stadtbefestigung

Kontaktdaten:

k-j.meier@helimail.de

Andrea Rostel bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung

Kontaktdaten:

andreaMarie.Rostel@web.de

Anita Strunk bietet folgende Führungen an:

Kontaktdaten:

anitastrunk@web.de

Manuela Wohlgethan bietet folgende Führungen an:

Altstadtführung

Kontaktdaten:

M.Wohlgethan@gmx.de